top of page

BATHROOM

  • Neolith ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ดังนั้น สี ของผลิตภัณฑ์จึงไม่เปลี่ยนแปลง หรือซีดลงเมื่อสัมผัสกับ
    แสงอาทิตย์

  • ไม่ติดไฟ และ ไม่ก่อให้เกิดควัน หรือ 
    สารพิษใดๆเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง

  • น้ำหนักเบากว่าวัสดุปิดผิวประเภทอื่นๆจึงนำไปติดตั้งได้ง่าย รวดเร็วสะดวกในการขนส่ง

bottom of page