top of page
HOME

SINTERED STONES

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติ
มาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง

ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ
ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

APPLICATIONS

Click to Navigate to Sections

External Facade

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติมาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติมาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

Interior Wall

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติมาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

Floor
Bathroom

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติมาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

Kitchen

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติมาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

Furniture

ผลิตภัณฑ์ Sintered Stone นวัตกรรมวัสดุปิดผิวประเภทใหม่ที่เกิดจากการนำอนุภาคแร่หินธรรมชาติมาหลอมเป็นแผ่นเรียบ มีความทนทานสูง ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ตั้งแต่ พื้น, ผนัง, ท๊อปครัว, ท๊อปห้องน้ำ ไปจนถึง Facade ภายนอกอาคาร

> บริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภายในและ ภายนอกอาคารอย่างควบวงจร

เพราะความสวยงาม คุณภาพ และ ความทนทานของผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งอาคาร
ไม่สามารถถ่ายทอดผ่านรูปภาพ หรือ เอกสาร ได้ทั้งหมด

เราจึงอยากเชิญคุณเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของเรา ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจได้แวะเขามาดูชิ้นงาน สัมผัสผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเข้ามาพูดคุยกับทีมงานที่จะช่วยให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงข้อแนะนำในการเลือกวัสดุไปใช้งานประเภทต่างๆ ตลอดจนการติดตั้ง

> นัดเยี่ยมชมโชว์รูมของเรา

54 สุขุมวิท ซอย 1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์
9.00 น. - 17.30 น. หรือ ตามการนัด

โทร : (+66)2 655 1011 - 9

อีเมลล์ : Info@SinteredStone-Thailand.com

Visit Showroom
bottom of page